hero-background-image

Blog

Dyrektywa Budynkowa
22.03.2024 r.

Unia Europejska zadecydowała: masowa renowacja budynków nadchodzi! … tym samym dom pasywny będzie najlepszym budynkiem zeroemisyjnym.

Unia Europejska po raz kolejny stawia czoło wyzwaniom klimatycznym. 12 marca miała miejsce nowelizacja tzw. dyrektywy budynkowej (EPBD)Polska oraz pozostałe państwa członkowskie zobowiązane są do podniesienia efektywności energetycznej budynków i osiągnięcia pełnej dekarbonizacji tego sektora do 2050 roku. Cel jest ambitny, ale nie nierealny.

6 zasad budownictwa pasywnego kluczem do budowania zeroemisyjnych domów i budynków:

Założeniem i wynikiem projektowania budynków pasywnych jest ograniczenie do minimum wymaganej energii do ogrzewania i chłodzenia. Doskonała izolacja termiczna budynku, dokładne uszczelnienie jego powłoki, zapewnienie wymaganej wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacja) i ewentualne uzupełnienie o e...

dyrektywa-budynkowa